Więcej nowoczesnych technologii w szkołach

Tablice interaktywne w szkołach językowych
Tablice interaktywne w szkołach językowych

O jakości kształcenia decyduje przede wszystkim doświadczenie i umiejętności nauczycieli oraz sprawna organizacja szkoły. W celu podniesienia efektywności lekcji, coraz częściej inwestuje się też w nowoczesne technologie, które są pomocne dla uczniów.
Nasz system edukacji często jest przedmiotem krytyki, warto jednak zwrócić również uwagę na pozytywy, np. rosnące znaczenie nowoczesnych technologii w szkołach. Uczelnie wyższe, najlepsze licea, gimnazja i podstawówki chętne biorą udział w międzynarodowych programach integracyjnych oraz inwestują w informatyczne zaplecze. więcej: Więcej nowoczesnych technologii w szkołach.

Posted in PR