Nowi badacze w Grupie IQS

Zespół Grupy IQS został rozszerzony o kolejnych badaczy ilościowych i jakościowych, którzy będą wspomagać bieżącą obsługę projektów badawczych i nawiązywać współpracę z nowymi Klientami. Wzmocnienie […] Read More