Odpowiedzialność osoby trzeciej

Temida
Temida

W jaki sposób bronić sie przed odpowiedzialnością za zobowiązania spółki w której było się w Zarządzie. Czy jeżeli rezygnując z bycia członkiem zarządu firma była w dobrej kondycji to należy obawiać się odpowiedzialności za Spółkę? Chciałbym omówić przypadek w którym osoba – były członek zarządu – jest pociągana do odpowiedzialności za zobowiązania spółki. (więcej: Odpowiedzialność osoby trzeciej)

Wyobraźmy sobie sytuację w której podczas naszej kadencji Spółka ma niezapłacone zobowiązania wobec Skarbu Państwa (podatki). Problem wynika z niedostatecznej płynności finansowej firmy, chwilowych problemów z windykacją należności czy innymi problemami związanymi bierzącym regulowaniem płatności. Oczywiście bilans Spólki jest dobry – brak jest jakichkolwiek przesłanek do zgłaszania wniosku o upadłość.

Zdarzyć się jednak może, że w późniejszym czasie, gdy inna osoba jest Zarządem firma popada w tarapaty. Okazuje się, że podatki nie zostają w końcu zapłacone. Decyzją organów podatkowych zostajemy pociągnięci do odpowiedzialności za zobowiązania spółki jako osoba trzecia. Zobowiązania podatkowe powstały podczas naszej kadencji.