Psychoterapia o orientacji psychoanalitycznej

Sigmund Freud
Sigmund Freud

Ośrodek Edukacji i psychoterapii EGO z Bydgoszczy prowadzi szkolenia i warsztaty psychologiczne
z zakresu komunikacji, zachowań asertywnych, radzenia sobie ze stresem oraz zajęcia psychoedukacyjne m.in. przemoc w rodzinie, praca z rodziną dysfunkcyjną, problemy adolescencji. Ośrodek przeprowadza także testy psychologiczne m.in. inteligencji, osobowości, predyspozycji zawodowych oraz zajmuje się diagnozą i terapią uzależnień.Przytoczmy jeszcze definicję pojęcia psychoterapia wg encyklopedii PWN:
Psychoterapia – „[gr. psych ‘dusza’, therapeía ‘leczenie’], metoda leczenia polegająca na stosowaniu odpowiednio zaprogramowanych oddziaływań psychologicznych; wykorzystywana głównie w leczeniu nerwic, zaburzeń osobowościowych i psychosomatycznych; za pierwszą metodę psychoterapii uważa się psychoanalizę. którą stworzył na przeł. XIX i XX w. S. Freud.”. Więcej na ten temat na stronie: psychoterapia Bydgoszcz.

Dodaj komentarz