Nowy kwartalnik pełnego życia seniora

aktywniW ślad za portalem ona24 prezentujemy pierwszy numer magazyny AKTYWNI 55+. Jest to zupełnie nowy kwartalnik na polskim rynku wydawniczym, skierowany do ludzi, którzy pomimo upływu czasu, nadal są pełni wigoru i mają apetyt na życie. Wydawcą i pomysłodawcą magazynu jest spółka – FABRYKA IDEI. AKTYWNI 55+ to wydawnictwo skierowane do grupy czytelników w wieku od 50 lat w wzwyż.

Jest to pierwszy magazyn life stylowy, który w sposób pełny stara się uwzględnić zainteresowania, potrzeby i aspiracje seniorów nowego typu. Zachęcamy do zapoznania się z całą informacją na temat tego czasopisma z artykułu: Aktywni 55+.

Dodaj komentarz